Tầm nhìn

Tầm nhìn

Đến năm 2025, trở thành một trong những Trung tâm Nghiên cứu và Kinh doanh Dược (CBRPharm) hàng đầu của cả nước, phấn đấu đến năm 2030 trở thhành cơ sở nghiên cứu, sản xuất thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng với quy mô lớn.