Sản xuất

Cây Nần nghệ – Thảo dược quý hiếm  được ghi trong “Sách đỏ” Việt Nam”

Cây Nần nghệ – Thảo dược quý hiếm được ghi trong “Sách đỏ” Việt Nam”

                     Người Sưu tầm và viết bài : Ths. Bùi Thị Duyên Giảng viên Bộ môn Dược Liệu                                                                   Trường Cao đẳng dược Trung ương Hải Dương   Cây Nần