Tháng: Tháng Năm 2024

Gần 100 Lãnh đạo và cán bộ giảng viên từ đông đảo các trường Cao đẳng Y Dược trên toàn quốc tham quan Trung tâm Nghiên cứu và Kinh doanh Dược

Thực hiện Kế hoạch của Câu lạc bộ Các trường Cao đẳng Y Dược (thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam), từ ngày 14-16/5/2024, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tổ chức tập huấn bồi dưỡng về “Phương pháp giảng dạy ngành dược trình độ cao đẳng” với đông […]
Xem thêm

Tham gia trưng bày tại “Tuần hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP tỉnh Hải Dương”

Ngày 8/5/2024, Trung tâm Nghiên cứu và Kinh doanh Dược – Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tiếp tục tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm tại “Tuần hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP tỉnh Hải Dương”. Tại Gian […]
Xem thêm
Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

X